EIGENAARSCHAP EN VOLDOENING

Je team loopt als een trein. Je kent elkaar en weet het beste uit elkaar te halen. De collectieve ambitie is helder. Ieder zet z’n vakmanschap in en toont eigenaarschap. Je kunt op elkaar bouwen, verantwoordelijkheden en rollen zijn helder. Je houdt elkaar scherp en bent creatief. De klanten en de organisatie zijn meer dan tevreden en jij en je collega’s hebben plezier en voldoening. Hier helpen we je graag bij.

NEXT LEVEL VOOR JE TEAM
Toon-33

NEXT LEVEL VOOR JE TEAM

Tijdens de teamsessie of een langer traject kijken we naar het potentieel van je team. Waar zit de ruimte en mogelijkheid voor  om ieders talent nog beter te benutten? We vertragen en bieden respectvolle ruimte voor het échte gesprek over wat er nodig is om samen nóg beter te worden. In het gedrag, de samenwerking, de werkprocessen of de besluitvorming en overlegprocedures. We bieden je mogelijkheden om beter te performen, met meer plezier en voldoening.

MEER OVER DE VERSCHILLENDE TEAMSESSIES

THEMA’S TEAMSESSIES:

Wat is de uitdaging en ambitie van jouw team? We helpen jouw team bij het nemen van de volgende stap. Bekijk hieronder onze basisthema’s voor teams. Voor jouw vraagstuk maken we een aanpak op maat.

Mogelijke thema’s: zelfsturing, werken met rollen, samenwerking en talenten benutten, eigenaarschap en feedback, vakmanschap en klantgerichte teams, persoonlijk leiderschap.

MT-sessies-veranderingszin

ZELFSTUREND TEAM

Aan het einde van de sessie ‘Zelfsturend team’ heb je een duidelijk beeld en heldere afspraken over meer zelforganisatie. Samen bepaal je jullie ambitie, passend bij de wensen en de mogelijkheden. Je krijgt inzicht in de achtergrond van zelforganisatie en de kaders en randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Je bepaalt de rollen in het team, ook de leiderschapstaken worden verdeeld. We richten het teamoverleg opnieuw in. Je krijgt een adviesprocedure voor besluitvorming en voor afstemming met andere organisatieonderdelen. Je bespreekt wat je van elkaar mag verwachten en hoe je omgaat met aanspreken en feedback.
team-nieuw-shutterstock_305435780

TEAM IN FLOW


De sessie ‘Team in Flow’ geeft een doorbraak naar beter samenspel in jouw team. Startpunt zijn de uitdagingen en de ambities van het team. Op basis van een teamscan worden de huidige performance en verbeterpotentie van het team duidelijk. In een krachtige en respectvolle setting staan we stil bij hoe het nu loopt en wat beter kan op het gebied van werkprocessen en samenwerking. Je oefent hoe je met waardering en feedback elkaar groter kunt maken. Ieder geeft zijn committent voor zijn specifieke bijdrage aan het team. We ronden af met concrete afspraken om de flow erin te houden.
Shot of two handsome businessmen having a discussion in the officehttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/804591.jpg

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Je leert hoe je meer impact kunt hebben op je werk. Je boort je passie en bezieling weer aan en leert weer vertrouwen op je innerlijk kompas en stevigheid. Je vertaalt je eigen inspiratie, wensen en talenten naar een door jou gewenste rol binnen de organisatie. Je ontdekt hoe je je kwaliteiten en uitdagingen optimaal kunt benutten. Je oefent hierbij duidelijk, open en krachtig communiceren over je inzet, je doelen en je daden. Door feedforward te vragen en te geven aan collega’s, leer je hoe je effectiever kunt opereren in het krachtenveld. We werken met eigen praktijksituaties, waardoor je dit direct kunt toepassen.
untitled-10

“Samen meer ondernemend”

Project en bedrijf: Zelf de regie nemen bij TNO
Duur: 3 maanden

Om alle kwaliteiten optimaal te benutten in de afdeling, was het nodig om de bestaande beelden over elkaar te doorbreken. De mensen leerden in een ‘team in flow-sessie’ hoe zij zichzelf konden presenteren bij projectmanagers. Voor veel professionals was dit de eerste keer dat ze zo naar elkaar keken. Ieders kracht ligt ergens anders, maar met de onderlinge verschillen weet het team inmiddels goed raad. Mensen richten zich zoveel mogelijk op wat ze het beste en liefste doen.

– Myra van Esch (afdelingsmanager van Dutch Centre of Health Assets TNO):

“Vroeger zaten de projectleiders in hun eentje te buffelen vlak voor de deadlines, maar nu is er bij alle professionals verantwoordelijkheid voor tijdig en succesvol opleveren. Er was een grote omslag in mindset nodig: van ambtelijk naar ondernemend, meer zelf de regie nemen.

Ik zeg altijd: je hoeft niet alles zelf te doen (als projectleider of expert), maar kunt het regelen dat anderen het doen. Je behoudt de verantwoordelijkheid, maar kunt collega’s inschakelen die voor deeltaken beter zijn. Er is een opener sfeer gekomen. De afdeling is inmiddels steeds succesvoller in de markt en draait boven verwachting.”

Geef jouw team een impuls. Informeer naar de mogelijkheden. Of vraag de gratis organisatietest aan.

Next Level Organiseren heeft uitgebreide ervaring in begeleiding van teams naar meer energie, beter samenwerken en meer resultaat. We kijken graag mee naar de next level voor jouw team. Met het doorgeven van jouw gegevens, geef je toestemming je gegevens te verwerken zoals beschreven in onze privacy policy.

Neem contact met ons op:

+31 (0)6 53 21 89 38
info@nextlevelorganiseren.nl

NEEM CONTACT OP:

Verstuur verzoek