Leiderschap in zelfsturende organisaties

Bij zelforganisatie is het vormgeven van leiderschap een uitdagend vraagstuk. Zelfsturing lijkt te veronderstellen dat er minder of geen ‘centrale leiding’ nodig is. Maar zelforganisatie vraagt zeker niet om minder leiderschap, wel om ander en anders vormgegeven leiderschap. Dat is cruciaal voor het welslagen van zelfsturing. Hoe ziet dat eruit? Lees hieronder mijn ervaringen, gekoppeld…

Succesvolle workshop met RO scan

Bomvol zaaltje vrijdag op het geslaagde event ‘Reinventing Organizations in de praktijk’ in Eindhoven afgelopen vrijdag.   Met de ‘Reinventing Organizations Organisatiescan’ bracht ieder de processen van zijn of haar organisatie in kaart. Dat onthulde de paradigma’s, hoe er gedacht wordt over bijvoorbeeld vertrouwen in medewerkers, de rol van de manager, houding naar klanten toe.…