Nieuw Leiderschap gevraagd

Wendbaar organiseren vereist nieuwe vormen van leiderschap. Leiderschap niet alleen bij de managers, maar bij iedereen! Wendbaar organiseren vraagt om een enerzijds om een powershift,  het verschuiven van macht en bevoegdheden, van het (top)management naar de collega’s, die aan de frontlinie van de organisatie staan.  Anderzijds vraagt het om ontwikkeling van Nieuw Leiderschap, om de…