Leiderschap in zelfsturende organisaties

Bij zelforganisatie is het vormgeven van leiderschap een uitdagend vraagstuk. Zelfsturing lijkt te veronderstellen dat er minder of geen ‘centrale leiding’ nodig is. Maar zelforganisatie vraagt zeker niet om minder leiderschap, wel om ander en anders vormgegeven leiderschap. Dat is cruciaal voor het welslagen van zelfsturing. Hoe ziet dat eruit? Lees hieronder mijn ervaringen, gekoppeld…