MT Hoogheemraadschap van Rijnland op nieuwe koers

Begeleiding MT Afdeling Onderhoud

‘’Toon’s begeleiding van de staf geeft ons een kompas, hij houdt ons op koers. Hij zet t doel goed neer, weet te schakelen (geeft ruimte) in de weg ernaar toe, maar staat borg voor een goede afhechting. Hij bevraagt en houdt ons aan de afgesproken intenties, waardoor hij veel in beweging zet.’’ – Jonneke Klomp, Teamleider Onderhouds Management

THEMA’S:
  • Organisatie is veranderd, meer projectgewijs ingericht, daar moeten mensen aan wennen.
  • De medewerkers willen meer duidelijkheid over de rollenverdeling.
  • Het MT wil heldere prioriteren stellen om de waan van de dag te managen.
  • Het MT wil krachtiger samenwerken.
  • Het is nodig om helderheid te scheppen over welk gedrag gewenst wordt.
MT SESSIES & SCRUMLAB:

In een aantal sessies stond het MT stil bij haar eigen functioneren. De hoofdpijnpunten werden snel geadresseerd: beter prioriteren en meer duidelijkheid geven aan medewerkers over wat er van ze verwacht werd. Daarnaast werd er helderheid geschapen over wenselijk gedrag van de medewerkers.
Aan de hand van concrete praktijkgevallen werden verschillende dilemma’s in leidinggeven onderzocht. Vervolgens stelde het MT de gewenste stijl van leidinggeven vast: ‘’sturing geven waar het moet, ruimte geven waar het kan’’.
Om dit te oefenen begeleidde Next Level Organiseren een aantal praktijksessies. Ieder MT lid sprak openhartig over hoe zaken met bepaalde mensen aan te pakken. En ondertussen was er tijd en ruimte voor enkele goede gesprekken over de onderlinge samenwerking. Het resultaat was onder andere meer duidelijke prioritering en verschuiving in de taakverdeling.

Begin 2016 begeleidde Next Level Organiseren een strategie sessie in de vorm van een SCRUM LAB. De agenda’s werden enkele dagen leeg geveegd en het MT werkte aan de prioriteiten van 2016 en een nieuwe werkwijze voor de planning/beoordelingsgesprekken. Dit leverde in een korte tijd een krachtig jaarplan op.

RESULTAAT/INZICHTEN:

Het MT is krachtiger geworden met een open sfeer. De taakverdeling is wat verschoven, de onderlinge rollen in het MT zijn helder. De prioriteiten voor de organisatie zijn gesteld en men weet zich er beter aan te houden. Er is een eenduidige visie op hoe het MT leiding geeft ,er is meer aandacht gekomen voor mensgericht leidinggeven. Doordat de MT leden vrijelijk met elkaar sparren over leiding geven, worden de managers hier samen beter in.

Philip Visman Hoofd Onderhoud: “Toon begeleidt regelmatig ons MT. Hij is onze vertrouwde luis in de pels. Schroomt niet om de gevoelige punten bloot te leggen over hoe de staf (en ieder hierin) functioneert. Hij doet dat op zijn eigen subtiele wijze met gevoel voor de context waarin hij zich op dat moment bevindt. De Jaarstartup 2016, die hij faciliteerde, was een boeiend experiment waarin we op zeer efficiente wijze (in de vorm van een ‘lab’) onze jaardoelen hebben gesteld.”

Doe de “organisatiescan” of vraag een gratis “inspiratiesessie” aan!

Of kom naar LAB Nieuw Organiseren op 13 oktober 2016 en ontdek hoe je nieuw organiseren in jouw bedrijf kunt implementeren! Schrijf je wel in want het aantal plekken is beperkt.

Neem contact met ons op:

+31 (0)6 53 21 89 38
info@nextlevelorganiseren.nl

INSCHRIJVING:

Verstuur verzoek