NIEUWE SOCIALE ROL WIJKTEAMS GEMEENTE ‘S HERTOGENBOSCH

“Goede mix tussen humor, luchtigheid en scherpe analyses en de vinger op de zere plek leggen. En dat met veel respect naar eenieder.” – een deelnemer

THEMA’S:
  • Medewerkers beter thuis laten voelen in hun nieuwe rol.
  • Medewerkers stimuleren burgers om meer zelf op te pakken.
  • Medewerkers geven duidelijk en empathisch grenzen aan over wat ze bieden.
  • De medewerkers worden geacht zelfstandiger met elkaar keuzen te maken
TRAINING OP NIEUWE ROLINVULLING, GESPREKSVOERING EN INTERVISIE:

Alle medewerkers van de Sociale Wijkteams, inclusief Jeugdzorg kregen een traject met training en intervisie, gericht op thuisraken in de nieuwe rol en meer impact in gespreksvoering. Daarna volgden de medewerkers van de afdeling Schulddienstverlening. Ieder komt met eigen ontwikkelpunten in het beter omgaan met burgers en instellingen. Medewerkers krijgen tools en oefenen om zelf verantwoordelijkheden op te pakken, helder af te bakenen wat je wel en niet doet. Ieder wordt zichtbaar in zijn ervaring en kwaliteiten en in de punten waar support en ontwikkeling gewenst is. Elke deelnemer oefent hoe je burgers kunt stimuleren regie in eigen handen te nemen door heldere en duidelijke gesprekken te voeren. In de intervisie is er aandacht voor verbeterpunten in de samenwerking binnen het eigen team en met andere zorginstellingen.

RESULTAAT:

De medewerkers voelen zich thuis en handelingsbekwaam in hun nieuwe functies. Ze weten op een nieuwe en heldere manier de burgers tegemoet te treden. De communicatiestijl is duidelijk en motiverend over eigen rol en inzet. De medewerkers zijn beter op de hoogte van waar ieder goed in is en spreken elkaar aan als dat nodig is. Iedereen is vaardiger geworden in het samenwerken met andere hulpverlenende instanties en het oppakken van de regierol.


‘’Veel praktische tips gekregen en ik kon eigen probleemstellingen aandragen. Sterk punt is het tussentijds anticiperen in de training naar behoefte van de groep. Als laatste, en heel belangrijk voor dit soort trajecten, is dat er een veilige sfeer gecreëerd wordt. Prima!’’

Doe de “organisatiescan” of vraag een gratis “inspiratiesessie” aan!

Of kom naar LAB Nieuw Organiseren op 3 oktober 2017 en ontdek hoe je nieuw organiseren in jouw bedrijf kunt implementeren! Schrijf je wel in want het aantal plekken is beperkt.

Neem contact met ons op:

+31 (0)6 53 21 89 38
info@nextlevelorganiseren.nl

INSCHRIJVING:

Verstuur verzoek

Geef een reactie