• Leer de transitie naar zelfsturing te begeleiden in jouw organisatie

 • Leer te werken met de aanpak van Integrale Zelfsturing

 • Ontwikkel nieuwe werkwijzen voor jouw organisatie

 • Ga in de Leergang aan de slag met je eigen project

 • Gastsprekers uit de praktijk: Hollands Kroon en Finext

 • Versterk jouw impact als change facilitator met gastdocent Anouk Brack, expert in Embodied Leadership

Mail ons voor een intakegesprek:


Voornaam (vereist)

E-mail (vereist)

Je bent aan de slag met zelfsturing in je organisatie, en wil hierin verdere stappen zetten. Hoe maak je zelfsturing concreet, wat zijn best practices, hoe begeleid je het proces? Leer de beweging naar meer zelfsturing in jouw organisatie zelf met succes te faciliteren met onze aanpak van Integrale Zelfsturing.

 

De Leergang Integrale Zelfsturing is een unieke combinatie van train-de-facilitator, ervaringsgericht leren, nieuwste inzichten opdoen en cocreatie met je mede-deelnemers. Als deelnemer van de leergang breng je je eigen project mee. Gedurende de Leergang realiseer je stappen naar zelfsturing in jouw organisatie, met onze support. De eerstvolgende Leergang start op 2 oktober 2018. Opgave voor 15 september 2018.

 

Waarom zelfsturing?

Veel organisaties zijn momenteel bezig met zelfsturing (zelforganisatie), als onderdeel van een nieuwe manier van organiseren. Vaak bedoeld om de organisatie meer toekomstgericht en wendbaar te maken. Om de ‘bedoeling’ van de organisatie en de klant weer meer centraal zetten. Om meer ruimte en zingeving te bieden aan je medewerkers.

 

Onze aanpak: integrale zelfsturing

Er zijn veel benaderingen van zelfsturing en organisatie-ontwikkeling. Wij hebben een aanpak ontwikkeld, die gebaseerd is op een omvattende kijk op mens en organisaties. Het is een krachtige synthese van de nieuwste inzichten in organisatie-ontwikkeling (Theory U, holacracy, Spiral Dynamics en Integral Theory) en onze eigen ervaring.

Meer zelfsturing in je organisatie heeft verregaande effecten op je organisatie. De structuur en de besluitvormingsprocessen zullen veranderen, maar ook de cultuur en de manier waarop medewerkers met elkaar om gaan. In de leergang krijg je handvatten om hier stap voor stap mee aan de slag te gaan.

 

Wat kun je verwachten?

1. Toegespitst op jouw uitdagingen met zelfsturing

De Leergang is totaal toegespitst op support aan jouw uitdagingen. Tijdens de intake maak je helder wat jij tijdens de Leergang wilt realiseren. Je formuleert jouw verandervraagstuk op gebied van zelfsturing en zoekt een interne opdrachtgever hiervoor. Gedurende de hele Leergang werk je steeds aan dit concrete veranderproject.

Je ontwikkelt jouw persoonlijk leiderschap als change facilitator naar nieuwe manieren van geven en nemen van eigenaarschap, leiding, vertrouwen en ruimte. Gastdocent Anouk Brack, expert in Embodied Leadership, neemt je mee in de ‘verborgen dimensie van leiderschap’. Deze aanpak is geworteld in mindfulness, oosterse vechtkunst, leadership embodiment en technieken uit de topsport. De krachtige en praktische oefeningen stemmen lichaam en geest op elkaar af en helpen je optimaal te functioneren, ook in uitdagende situaties. Je leert bijvoorbeeld hoe je in het hier en nu binnen enkele seconden kunt herstellen van stress naar flow.

 

2. Nieuwe werkwijzen, voorbeelden uit de praktijk

Je leert van de ervaringen van diverse organisaties met zelfsturing, zoals de gemeente Hollands Kroon, bakkersketen Bakker van Maanen, zorgorganisatie Philadelphia en financiële dienstverlener Finext.

Verschillende gastsprekers zullen hun ervaringen met zelfsturing delen tijdens de Leergang Zelfsturing. Dit zullen zijn: voormalig gemeentesecretaris Arthur Cremers (Hollands Kroon), associate partner Alexander Berkhoff (Finext) en Arthur Cremer. En nog even onder voorbehoud, maar we verwachten dat Anouk Brack en Alexander Berkhoff ook zullen aansluiten om hun ervaringen te delen over zelfsturing.

Je doet de (door ons ontwikkelde) Reinventing Organizations-scan om de vraagstukken van jouw organisatie helder te krijgen. Op basis hiervan kun je je eigen beeld van gewenste zelfsturing ontwikkelen voor jouw organisatie. Je co-creëert nieuwe werkwijzen, om toe te passen in je eigen organisatie. Deze kunnen betrekking hebben op:

1. Eigenaarschap met duidelijke bevoegdheden
2. Vrijheid binnen kaders, regelruimte met verantwoording
3. Synergie in samenwerking, nieuwe manieren van overleg
4. Aanspreken, beoordelen en belonen in het team
5. Persoonlijk Leiderschap en nieuwe manieren van leiding geven

 

3. Train-de-facilitator: begeleiden van teamsessies

In de Leergang leer je methodieken om je organisatie te begeleiden naar meer zelfsturing. Je oefent om sessies te begeleiden met teams of pilotgroepen, met betrekking tot diverse aspecten van zelfsturing (zoals opnieuw vaststellen van rollen, inoefenen van nieuwe overlegmethodes en vergroten van de regelruimte). Je leert te werken met onze Reinventing Organizations-scan, waarmee je de mindset in de organisatie kunt reframen.

Je leert dialoogsessies met teams te faciliteren, waarin het échte gesprek gevoerd wordt. We werken met transformationele methodieken (vanuit Theory U en Deep Democracy), waarmee je de onderstroom zichtbaar kunt maken en kunt benutten.

 

4. Je leert te werken met onze krachtige, diepgaande veranderaanpak

Je maakt kennis en leert te werken met onze aanpak van Integrale Zelfsturing.

 1. Anders kijken om anders te organiseren: bewuste reflectie op het bestaande leiden tot kernachtige inzichten voor wezenlijke verandering.
 2. Bedoeling van je organisatie als dynamische focus: start met WHY, ga terug naar de kern. Waartoe is je organisatie op aarde en welke meerwaarde wil je creëren?
 3. Mens centraal: focus op het bedienen van de klant/client als mens; en daartoe ook focus op je medewerkers als mens, authentiek en bezield.
 4. Benut de kracht van iedereen: geef slim vertrouwen en heldere kaders, vergroot de regelruimte voor vakmanschap, leg verantwoording af. Ook in je veranderaanpak.
 5. Natuurlijke stapsgewijze ontwikkeling: waardeer het goede in het bestaande en groei gezond door naar het volgende stadium van je organisatie. Leer in te spelen op wat zich aandient, experimenteer en leer.
 6. Integrale aanpak van zowel structuren en processen als cultuur, houding en gedrag.
 7. Persoonlijke transformatie: als change facilitator stretchen voorbij je huidige manieren van doen en huidige mindset; voorbij je ego-patronen handelen vanuit ‘embodied presence’ en intuïtie.

 

Voor wie

Managers, bestuurders, HR-managers en pioniers, die bezig zijn om zelfsturing te realiseren in hun organisatie en die hun organisatie meer klantgericht, bezield en toekomst-bestendig willen maken.

 

Onze aanpak

De Leergang bestaat uit 7 sessies (4 maal een hele dag; 2 oktober, 13 december, 7 maart 2019 en 23 mei 2019 en 3 x een halve dag; 22 november, 17 januari 2019 en 11 april 2019). Elke sessie kent de volgende onderdelen:

 • Nieuwste kennis en inzichten over organisatie-ontwikkeling, zoals Holacracy, Reinventing Organizations, Semco Style en ‘Nieuw Organiseren’ en onze aanpak van ‘Integrale Zelfsturing’.
 • Leren toepassen van de aanpak van integrale zelfsturing en de 9 succesfactoren voor integrale zelfsturing voor jouw organisatie.
 • Voorbeelden van zelfsturing bij andere organisaties, met gastsprekers die hun ervaringen delen (Hollands Kroon en Finext)
 • Reflectie en coaching op jouw veranderkracht (met gastdocent Anouk Brack)
 • Train de facilitator: ervaren en leren inzetten van tools vanuit actuele theorieën en methodieken, zoals Deep Democracy en Theory U, zodat je zelf sessies kunt begeleiden.
 • Supervisie op jouw verandertraject, zodat je succesvol volgende stappen kunt zetten

 

Praktische informatie

De trainingskosten van de Leergang zijn € 2985 exclusief accomodatiekosten (€ 645) en exclusief btw, maar inclusief materiaal.
Tot 15 juni: early bird korting van 10% op de trainingskosten.

Locatie: Fort aan de Klop, Utrecht.

De ervaring leert dat het zinvol is om samen met een collega mee te doen aan dit traject. Dan versterk je elkaar om de ontwikkeling in je organisatie in gang te zetten.

 

De leergang 2017-2018 is reeds in volle gang. Je kunt je nu voorinschrijven voor de leergang die start in oktober 2018.

 

Meedoen?

Schrijf je in of krijg meer info via info@integralezelfsturing.nl ,Toon Franken (06-53218938) of Heleen Kuiper (06-21277130), of vul je gegevens hieronder in.

Meer weten en proeven aan onze aanpak: Masterclass Integrale Zelfsturing op 9 maart.

Mail ons voor een intakegesprek:


Voornaam (vereist)

E-mail (vereist)

Heleen Kuiper en Toon Franken zijn ervaren organisatiecoaches en al jaren actief in het begeleiden naar nieuw organiseren (‘Teal Organiseren’). Heleen en Toon verzorgen regelmatig in company workshops over integrale zelfsturing.

 

Heleen Kuiper  (1970) heeft ruime ervaring als coach, trainer en organisatieadviseur. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring in de profit en non profit wereld. Als projectmanager, lijnmanager en (extern) adviseur en coach. Ze maakte een serie interviews over Teal Organiseren in Nederland met o.a. Buurtzorg, Bakker van Maanen en gemeente Hollands Kroon, schrijft en spreekt over zelfsturing. Naast haar werk voor Adelante Coaching & Advies is ze consultant voor Het Eerste Huis.
Haar expertise omvat o.a. Integral Thinking, Spiral Dynamics, Theory U, Deep Democracy en holacracy. Ze begeleidde onder andere organisatieverandering- en zelfsturingstrajecten bij de NPO, Nationale Nederlanden, TNO, KPN, MAB Development en ProRail.
‘Mijn ervaring is dat zowel organisaties als medewerkers tot bloei komen bij zelfsturing. Er verandert iets wezenlijks als mensen de ruimte krijgen hun verantwoordelijkheden zelfstandig op te pakken. En organisaties gedijen als de structuur op initiatief van de medewerkers met kleine stapjes aangepast wordt naar wat beter werkt, in plaats van elke paar jaar een grote reorganisatie door te voeren. ‘

 

Toon Franken (1963) faciliteert sinds 2000 verandertrajecten en leiderschapsprogramma’s in organisaties. Hij was van 2007 tot 2016 mede-eigenaar van Nieuwe Dimensies, gericht op versterking van ondernemerschap en performance. Sinds 2015 heeft hij zich toegelegd op nieuw organiseren en zelfsturing. Toon schrijft regelmatig artikelen over zelfsturing, is kennispartner bij nieuworganiseren.nu en consultant voor Het Eerste Huis. Hij is opgeleid in o.a. Theory U, systemisch werken, Spiral Dynamics en holacracy en begeleidt  transformatie naar meer zelfsturing bij onder andere Kinderopvang Humanitas, Gemeente Hertogenbosch, NPO,  Alliander en Antea Group. Daarnaast begeleidt hij diverse managementteams.
‘Ik houd ervan mensen en organisaties uit te dagen de echte wezenlijke zaken aan te pakken, terug naar de bedoeling! Mijn missie is organisaties te transformeren tot hotspots, waar mensen zich met bezieling en ondernemerschap zich samen inzetten voor het creëren van mooie dingen voor de mensheid.’